Košík
 • 0
 • 0

Košík

Položka odstránená. Vrátiť

KONTAKTY

tel: +421915 829 921
info@darcekone.sk

TOVAR V AKCII

NAJPREDÁVANEJŠÍ


OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 

Objednanie tovaru

 

Obchodný zákonník

 

Zákon 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 Obchodný zákonník

 

Platnosť od: 18.12.1991 Účinnosť od: 01.01.2009

 

 

 

Objednávka

 

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh prvých 24 hodín, kedy má kupujúci možnosť od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a to písomne mailom, alebo telefonicky. Po 24 hodinách považujeme objednávku za záväznú a kupujúci sa zaväzuje platbu uhradiť najneskôr do 7dní od objednania tovaru, ak si zvolil formu PLATBY PREVODOM vopred na účet. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU a nezrušil objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne od doručenia oznámenia poštou a súčasne tento tovar na mieste uhradiť.

 

 

 

Zmluvné strany

 

Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne a z vlastnej vôle vyplnila a odoslala elektronickú objednávku.

 

Predávajúci sa rozumie Rastislav Kučera Bjornsonova 3/6 Martin 03601 ,IČO: 41526350, IČ DPH: SK1035199528

 

 

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 

 

Predávajúci je povinný:

 

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

 

 

 

Kupujúci je povinný:

 

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 

 • Pri prevzatí zásielky ihneď prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar.

 

Cena tovaru:

 

 1. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa dopravné ani iné obslužné náklady do miesta dodania.
 3. Akciové ceny tovaru platia v určenom termíne, alebo do vypredania zásob, ak sa v podmienkach konkrétnej akcie nestanovuje inak.

 

Prevod vlastníckeho práva

 

 1. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia celej kúpnej  ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

 

 

Dodacie podmienky

 

 

 

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, od prijatia objednávky/platby na účet. Nepredvídateľné okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu.Ak sa v objednávke nachádza viacej tovarov a služieb a časť z nich už nie je na sklade, kupujúci bude o tom informovaný. Položky objednávky, ktoré boli medzičasom zo skladu vypredané, ďalej neevidujeme, objednávku považujeme za vybavenú a uzavretú.

 

 

 

Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru.

 

Uvedené hodnoty prepravného sú stanovené na základe hodnoty objednávky, nie na základe hodnoty faktúry, ktorá môže byť nižšia o nedodaný, medzičasom vypredaný tovar.

 

Tovar bude kupujúcemu doručený do 3 pracovných dní, zvoleným dopravcom, od expedíce z nášho skladu.

 

Pri potrebe opakovaného doručenia, zapríčineného kupujúcim, zvýšené náklady hradí v plnom rozsahu kupujúci.

 

 

 

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Na tomto mieste je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar osobne, alebo splnomocniť osobu na prevzatie tovaru v prípade jeho neprítomnosti.

 

 

 

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike s využitím tretích subjektov. Kupujúci je povinný v najkratšom možnom čase upozorniť predávajúceho, keby  mu zásielka nebola načas doručená, aby bolo možné v najkratšom možnom čase zabezpečiť opätovné doručenie. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho platby  vopred na účet v plnej cene aj s nákladmi na opatovné zaslanie zásielky. Kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. Predávajúci neručí za dodanie v prípade nesprávnych údajov zadaných zo strany kupujúceho.

 

 

 

 

 

Spôsob dodania tovaru na Slovensku:

 

 • Dovoz kuriérskou službou na Vami udanú adresu.
 • Osobný odber v Darčekovej predajni na adrese A.Kmeťa 22 v Martine (budova centra voľného času Kamarát pri hlavnej pošte).

 

 

 

Pri osobnom odbere tovaru neplatíte žiadne poplatky spojené s dopravou................................................0,00€

 

Cena zásielky do 50€ doručenej kuriérskou službou  a uhradenej vopred prevodom na účet je...............2,49 €

Cena zásielky nad 50€ doručenej kuriérskou službou  a uhradenej vopred prevodom na účet je.............0,00€

 

Cena zásielky do 50€ zásielky doručenej kuriérskou službou  na dobierku je .......................................3,49€

Cena zásielky nad 100€ zásielky doručenej kuriérskou službou  na dobierku je .....................................0,00€

 

Cena zásielky do Českej Republiky, kuriér platba vopred na účet..................................5,99€

 

Do ostatných zahraničných krajín, zasielame zásielky iba po predbežnej dohode o cene poštovného.

 

 

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

 

 

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii kupujúceho a musí byť do 14 dní doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho na náklady a nebezpečie  kupujúceho. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Reklamovaný tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý. Takto vrátiť nie je možné tovar, ktorý bol vyrobený na objednávku a na jeho vrátenie neexistuje žiaden relevantný dôvod. Jedná sa o každý tovar, pri ktorom si sami volíte farbu, tvar, veľkosť produktu, alebo komponenty na jeho výrobu. V prípade objednania tovaru na DOBIERKU, ktorý sa vyrába špeciálne na zákazku ( jedná sa o gratulačné knihy ,cukríkové aranžmány ….tovar, pri ktorom si kupujúci sám vyberá farbu , veľkosť, komponenty na výrobu produktu),ak kupujúci odmietne tovar prevziať a cena tovaru spolu je vyššia ako 30eur, vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť storno poplatok vo výške 50% ceny tovaru najneskôr do 5 pracovných dní.

 

Zmluvná pokuta

 

 1. V prípade storna objednávky, ak sa ešte nezačala príprava tovaru na expedíciu, neúčtujeme žiadne penále a poplatky.
 2. Ak sa objednávka stornuje v procese prípravy tovaru, kupujúci je povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli manipuláciou s tovarom.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade, že kupujúci vytvoril objednávku, ktorú v dohodnutej lehote nestornoval,  tovar si od dopravcu nevyzdvihol, ten bol vrátený späť predávajúcemu, udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,-€ (slovom desať eur) + manipulačné s tovarom, nakoľko porušil ustanovenia práva  a povinnosti zmluvných strán.
 4. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli na prípravu, expedíciu dopravu a spätné naskladnenie neprevzatého tovaru do skladu.
 5. Táto zmluvná pokuta zahŕňa:

 

 • náklady na dopravu + sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy ...... 10,- EUR.

 

 

 

Záruky a reklamácie

 

Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim, alebo prepravcom. Kupujúci je povinný takéto závady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných závad v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné závady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Po obdržaní tovaru písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

 

 

 

Ochrana osobných údajov

 

 

 

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje.

 

Prehlasujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a budú použité iba na interné účely. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a  zhromažďuje ich len na účtovné operácie, vyhotovenie daňových dokladov a pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

 

 

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 

 

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými Obchodnými podmienkami.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné Obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných Obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných Obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu, zároveň sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dátumom uvedeným na konci tohto dokumentu. Voči kupujúcemu nadobúdajú účinnosť momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

 

 

Tieto  obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

 

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

 

 

 

V Martine 14.2.2012.

 

 

 

Y2EwZWU